ข่าวประชาสัมพันธ์

  หัวข้อที่น่าสนใจในเว็บไซต์ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ

       คลังคำพิพากษาศาลฎีกา

       ข้อควรระวังในการทำ บ.6

       ความรู้เกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่าง ๆ บางชนิด

       รวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับรายงานสำนวนค้าง

       เผยแพร่คำพิพากษาขอคืนของกลาง

      แนะนำกฎหมายใหม่

หัวข้อที่น่าสนใจในเว็บไซต์สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

       พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

       พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

  หัวข้อที่น่าสนใจในเว็บไซต์สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา
  
       บทความทางวิชาการ


ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

ยินดีต้อนรับ
   ภารกิจ
   คณะผู้บริหาร
   หน่วยงานส่วนราชการ
   เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
   ติดต่อเรา
 

 

สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 10210
เบอร์โทรศัพท์ 02-1421884
 
3 | | | เที่ยงธรรมเป็นกลาง สรรค์สร้างสามัคคี โปร่งใสในหน้าที่ ภักดีต่อแผ่นดิน | | | 4